Noutati
 Noutati
 Noutati
 Noutati
 Noutati
› Reprez. C.E
› InfoRegio
› Fondurile europene. ACB

       › Publicitate Achizitii
       › Biblioteca Achizitii

       › Noutati
       › Comunicate de presa
       › Angajari

 


 
 
                                                            Acasa Despre noi Legaturi Resurse Contact www.regiuneavest.ro
 
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit!


Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit la data de 28 octombrie 1998 și este compusă din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș. Situată la confluența unor importante drumuri europene, unde civilizația vestului interacționează cu cea estică, Regiunea Vest - România se invecineaza cu Ungaria si Serbia si face parte din Euroregiunea Dunăre - Criș - Mureș - Tisa (DKMT), care implică cele patru județe ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria și regiunea autonomă Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost înființată în 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentanții autorităților locale din cadrul regiunilor componente. Protocolul semnat s-a dovedit un suport puternic pentru apariția primelor instituții frontaliere și dezvoltarea unor relații cât mai intense între administrațiile aflate de-o parte și de alta a granițelor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea mai vestică dintre ele și acționează pentru dezvoltarea și promovarea regiunii în ansamblu, la nivel național și internațional. Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă și prosperitatea Regiunii Vest, prin încurajarea investițiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială și de creare de noi locuri de muncă. ADR Vest elaboreaza, in parteneriat cu actorii regionali, o serie de documente de planificare cu caracter strategic in vederea atingerii obiectivului de coeziune economica si sociala. Înființată în anul 1999, ADR Vest este o instituție neguvernamentală, nonprofit și de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor și instrumentelor financiare, regionale și naționale descris în Legea nr. 315/ 2004, modificata si completata prin OUG 111/ 2004 drept sistemul național al dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a permite României absorbția fondurilor în perioada de pre-aderare.

Viziunea ADR Vest este ca agentia sa devina un reper profesional de nivel european ce va mobiliza vointa politica si va gestiona competent resursele financiare disponibile in vederea sustinerii si dezvoltarii armonioase a regiunii noastre.

Misiunea ADR Vest este de a se implica in programarea strategica a dezvoltarii economice si sociale a regiunii, in parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent programele si proiectele finantate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a initia programe pentru promovarea strategica a Regiunii Vest si de a atrage noi resurse cu impact pentru bunastarea comunitatii.

Principalele obiective ale ADR Vest se refera la gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană Regiunii Vest, programarea strategică a dezvoltării economice și sociale a regiunii în parteneriat cu actorii locali, promovarea cooperării și transferului de informații și competențe dintre mediul de afaceri, cel științific și cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii, coordonarea realizării parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale și a relațiilor internaționale ale agenției, promovarea Regiunii Vest pe plan național și internațional si realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii.

Beneficiarii programelor si proiectelor noastre regionale sunt institutii publice si private (consilii locale si consilii judetene, societati comerciale, ONG-uri, institutii de invatamant si asociatii profesionale etc).

Apertura de puertas por nuestros cerrajeros 24 horas Barcelona. llevamos décadas dedicándonos a abrir puertas acorazadas y blindadas, puertas de coches y de remolques…. 

În acest context, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) deţine un rol deosebit de important în procesul de gestionare a acestor fonduri, având calitatea de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR) precum si pentru Programul Operaţional Regional “Creşterea Competitivităţii Economice” în Regiunea Vest.

***

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest ca urmare a  semnării Acordului Cadru cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor denumit în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional. Acordul cadru privind delegarea de atribuţii şi cadrul general de implementare a programului a fost semnat în data de 1 ianuarie 2007.

Printre principalele atribuţii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007 – 2013 se numără: informare, publicitate şi help-desk; gestionarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte eligibile; lansarea licitaţiilor la nivel regional pentru depunerea cererilor de finanţare;  primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare; evaluarea şi contractarea proiectelor finanţate prin POR 2007-2013; asigurarea secretariatului Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest; monitorizarea, implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin POR 2007-2013; verificarea realizării operaţiunilor  (verificarea cererilor de plată, verificări la faţa locului şi recuperarea debitelor); monitorizarea procesului de implementare a POR la nivelul Regiunii Vest.

***

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” în Regiunea Vest ca urmare a  semnării Acordului Cadru cu Ministerul Economiei care îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”. Acordul cadru privind delegarea de atribuţii şi  cadrul general de implementare a programului a fost semnat în data de 11 martie 2013.

Printre principalele atribuţii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE se numără: asigurarea respectării cerinţelor privind informarea şi publicitatea; selectarea proiectelor spre finanţare în conformitate cu criteriile POSCCE; verificarea respectării criteriilor/cerinţelor aplicabile POSCCE de către evaluatorii independenţi în procesul de evaluare; asigurarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare relevante pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor contractate; verificarea executării/livrării/prestării pentru toate proiectele finanţate şi aflate în implementare a lucrărilor/bunurilor/serviciilor, a efectuării efective a tuturor cheltuielilor declarate de beneficiari şi a respectării legislaţiei naţionale, a legislaţiei în domeniul atribuirii contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, a legislaţiei comunitare relevante; asigurarea colectării corespunzătoare a informaţiilor şi datelor necesare pentru management-ul financiar, monitorizarea, verificarea, auditul, evaluarea şi introducerea lor în sistemele electronice de înregistrare; asigurarea/verificarea conformităţii cu legislaţia naţională financiar-contabilă a evidenţei contabile prin folosirea de către beneficiar aconturilor analitice distincte pentru fiecare proiect; păstrarea pentru o perioadă de 5 ani de la încheierea oficială a POSCCE a tuturor documentelor referitoare la cheltuieli şi audituri necesare pentru garantarea unei piste de audit adecvate pentru fiecare proiect implementat în Regiunea Vest.


       © ADR Vest 2006 Toate drepturile rezervate.
Acasa Despre noi Legaturi Resurse Contact Forum
Designed by